alkohol tester

Bezkontaktowy TESTER ALKOHOLU

Szybkie wykrywanie alkoholu

Szybkie wykrywanie alkoholu

Szybkie wykrywanie alkoholu

Pozwolenie/Odrzuć

Pozwolenie/Odrzuć

Pozwolenie/Odrzuć

Wybór losowy

Wybór losowy

Wybór losowy

Środki higieniczne

Środki higieniczne

Środki higieniczne

Alkoholtester

Szybkie wykrywanie alkoholu w wydychanym powietrzu.

Szybkie wykrywanie alkoholu w wydychanym powietrzu.

Szybkie wykrywanie alkoholu w wydychanym powietrzu.

KONTROLA WEJŚCIA
POZWOLENIE
ODRZUĆ
WYBÓR LOSOWY
ŚRODKI HIGIENICZNE
Morez_inteligentné_zariadenie_s_duálnou_obrazovkou_prehrávanie_reklám

Bezkontaktowy TESTER ALKOHOLU do sprawdzania oddechu osoby na obecność alkoholu.
Szybka, dokładna kontrola osób, pracowników wchodzących do budynków, zakładów pracy, placów budowy.
Współpraca z kontrolą dostępu, systemem bramek obrotowych, alarmem ostrzegawczym.
Zapobieganie kontaktowi z urządzeniem poprzez używanie ekologicznych słomek do wydychania powietrza.

Bezkontaktowy TESTER ALKOHOLU do sprawdzania oddechu osoby na obecność alkoholu.
Szybka, dokładna kontrola osób, pracowników wchodzących do budynków, zakładów pracy, placów budowy.
Współpraca z kontrolą dostępu, systemem bramek obrotowych, alarmem ostrzegawczym.
Zapobieganie kontaktowi z urządzeniem poprzez używanie ekologicznych słomek do wydychania powietrza.

Bezkontaktowy TESTER ALKOHOLU do sprawdzania oddechu osoby na obecność alkoholu.
Szybka, dokładna kontrola osób, pracowników wchodzących do budynków, zakładów pracy, placów budowy.
Współpraca z kontrolą dostępu, systemem bramek obrotowych, alarmem ostrzegawczym.
Zapobieganie kontaktowi z urządzeniem poprzez używanie ekologicznych słomek do wydychania powietrza.

Bezkontaktowy aparat wejściowy do kontroli oddechu. Tester alkoholu nadaje się do instalacji przy bramach, wejściach do budynków, jako część bramek wejściowych, przy wejściach dla pieszych lub jako samodzielny tester alkoholu. Współdziałanie z systemami kontroli dostępu (budynków administracyjnych fabryk, terenów przemysłowych i produkcyjnych, budownictwa, firm budowlanych i transportowych)

Bezkontaktowy aparat wejściowy do kontroli oddechu. Tester alkoholu nadaje się do instalacji przy bramach, wejściach do budynków, jako część bramek wejściowych, przy wejściach dla pieszych lub jako samodzielny tester alkoholu. Współdziałanie z systemami kontroli dostępu (budynków administracyjnych fabryk, terenów przemysłowych i produkcyjnych, budownictwa, firm budowlanych i transportowych)

Bezkontaktowy aparat wejściowy do kontroli oddechu. Tester alkoholu nadaje się do instalacji przy bramach, wejściach do budynków, jako część bramek wejściowych, przy wejściach dla pieszych lub jako samodzielny tester alkoholu. Współdziałanie z systemami kontroli dostępu (budynków administracyjnych fabryk, terenów przemysłowych i produkcyjnych, budownictwa, firm budowlanych i transportowych)

Aby prawidłowo i bezpiecznie wykonać test, osoba musi wdmuchiwać powietrze przez słomkę środowiskową równomiernie w kierunku miejsca otworu przez 2 do 3 sekund, w odległości 50 mm od otworu wydychanego powietrza.

Aby prawidłowo i bezpiecznie wykonać test, osoba musi wdmuchiwać powietrze przez słomkę środowiskową równomiernie w kierunku miejsca otworu przez 2 do 3 sekund, w odległości 50 mm od otworu wydychanego powietrza.

Aby prawidłowo i bezpiecznie wykonać test, osoba musi wdmuchiwać powietrze przez słomkę środowiskową równomiernie w kierunku miejsca otworu przez 2 do 3 sekund, w odległości 50 mm od otworu wydychanego powietrza.

Wynik pozytywny podczas wykonywania testu pozwala na wejście. Jeśli w oddechu osoby nie zostanie wykryty alkohol, znak „OK GO“ zapala się na zielono. Bramka obrotowa powinna się odblokować i pozwolić osobie na wejście.

Wynik pozytywny podczas wykonywania testu pozwala na wejście. Jeśli w oddechu osoby nie zostanie wykryty alkohol, znak „OK GO“ zapala się na zielono. Bramka obrotowa powinna się odblokować i pozwolić osobie na wejście.

Wynik pozytywny podczas wykonywania testu pozwala na wejście. Jeśli w oddechu osoby nie zostanie wykryty alkohol, znak „OK GO“ zapala się na zielono. Bramka obrotowa powinna się odblokować i pozwolić osobie na wejście.

Niezadowalający wynik „DRUNK“ w przeprowadzonym teście nie pozwala na wjazd.
Jeśli w oddechu danej osoby zostanie wykryty alkohol, na wyświetlaczu pojawi się napis „DRUNK“ i uruchomiony zostanie alarm ostrzegawczy. Bramkę obrotową należy odwrócić, aby umożliwić osobie opuszczenie strefy wejścia.

Niezadowalający wynik „DRUNK“ w przeprowadzonym teście nie pozwala na wjazd.
Jeśli w oddechu danej osoby zostanie wykryty alkohol, na wyświetlaczu pojawi się napis „DRUNK“ i uruchomiony zostanie alarm ostrzegawczy. Bramkę obrotową należy odwrócić, aby umożliwić osobie opuszczenie strefy wejścia.

Niezadowalający wynik „DRUNK“ w przeprowadzonym teście nie pozwala na wjazd.
Jeśli w oddechu danej osoby zostanie wykryty alkohol, na wyświetlaczu pojawi się napis „DRUNK“ i uruchomiony zostanie alarm ostrzegawczy. Bramkę obrotową należy odwrócić, aby umożliwić osobie opuszczenie strefy wejścia.

Do czyszczenia urządzenia można stosować zwykłe produkty bezalkoholowe i nieścierne. Aby zapewnić prawidłowe działanie aparatu, do „otworu wydmuchowego“ nie należy filtrować pozostałości środka czyszczącego.

Do czyszczenia urządzenia można stosować zwykłe produkty bezalkoholowe i nieścierne. Aby zapewnić prawidłowe działanie aparatu, do „otworu wydmuchowego“ nie należy filtrować pozostałości środka czyszczącego.

Do czyszczenia urządzenia można stosować zwykłe produkty bezalkoholowe i nieścierne. Aby zapewnić prawidłowe działanie aparatu, do „otworu wydmuchowego“ nie należy filtrować pozostałości środka czyszczącego.

1. Ustanowienie jasnych zasad dotyczących pracowników wchodzących na teren zakładu pod wpływem alkoholu. Poinformuj wszystkich przechodniów w formie ogłoszenia przy wejściu z wyprzedzeniem o zasadach i konsekwencjach ich nieprzestrzegania.

2. Stosowanie sprawdzonych urządzeń. Po wykryciu alkoholu u przechodnia należy używać sprawdzonych i skalibrowanych alkomatów, aby zapewnić dokładne wyniki. Ważne jest regularne sprawdzanie i utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie.

3. Upewnij się, że miejsca, w których przeprowadzane są testy na obecność alkoholu są wyraźnie oznaczone i łatwo dostępne przy wejściu do zakładu.

4. Profesjonalny personel: Zatrudnij wykwalifikowany personel do przeprowadzania testów na obecność alkoholu. Osoby te powinny być w stanie zapewnić dokładne i wiarygodne wyniki oraz odpowiednio postępować z uczestnikami.

5. Prywatność: Podczas przeprowadzania testów na obecność alkoholu należy szanować prawa i prywatność osób. Upewnij się, że proces jest dyskretny i że zachowana jest godność osób poddawanych testom.

6. Zerowa tolerancja: należy stosować politykę zerowej tolerancji dla alkoholu przy wejściu do obiektu. Oznacza to, że każdy pozytywny wynik testu na obecność alkoholu będzie skutkował odmową wstępu na teren obiektu.

7. Czas na samokontrolę: Daj osobom, które mają wątpliwości co do obecności alkoholu w organizmie, możliwość przeprowadzenia samokontroli przed odmową wstępu do zakładu.

1. Ustanowienie jasnych zasad dotyczących pracowników wchodzących na teren zakładu pod wpływem alkoholu. Poinformuj wszystkich przechodniów w formie ogłoszenia przy wejściu z wyprzedzeniem o zasadach i konsekwencjach ich nieprzestrzegania.

2. Stosowanie sprawdzonych urządzeń. Po wykryciu alkoholu u przechodnia należy używać sprawdzonych i skalibrowanych alkomatów, aby zapewnić dokładne wyniki. Ważne jest regularne sprawdzanie i utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie.

3. Upewnij się, że miejsca, w których przeprowadzane są testy na obecność alkoholu są wyraźnie oznaczone i łatwo dostępne przy wejściu do zakładu.

4. Profesjonalny personel: Zatrudnij wykwalifikowany personel do przeprowadzania testów na obecność alkoholu. Osoby te powinny być w stanie zapewnić dokładne i wiarygodne wyniki oraz odpowiednio postępować z uczestnikami.

5. Prywatność: Podczas przeprowadzania testów na obecność alkoholu należy szanować prawa i prywatność osób. Upewnij się, że proces jest dyskretny i że zachowana jest godność osób poddawanych testom.

6. Zerowa tolerancja: należy stosować politykę zerowej tolerancji dla alkoholu przy wejściu do obiektu. Oznacza to, że każdy pozytywny wynik testu na obecność alkoholu będzie skutkował odmową wstępu na teren obiektu.

7. Czas na samokontrolę: Daj osobom, które mają wątpliwości co do obecności alkoholu w organizmie, możliwość przeprowadzenia samokontroli przed odmową wstępu do zakładu.

1. Ustanowienie jasnych zasad dotyczących pracowników wchodzących na teren zakładu pod wpływem alkoholu. Poinformuj wszystkich przechodniów w formie ogłoszenia przy wejściu z wyprzedzeniem o zasadach i konsekwencjach ich nieprzestrzegania.

2. Stosowanie sprawdzonych urządzeń. Po wykryciu alkoholu u przechodnia należy używać sprawdzonych i skalibrowanych alkomatów, aby zapewnić dokładne wyniki. Ważne jest regularne sprawdzanie i utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie.

2. Stosowanie sprawdzonych urządzeń. Po wykryciu alkoholu u przechodnia należy używać sprawdzonych i skalibrowanych alkomatów, aby zapewnić dokładne wyniki. Ważne jest regularne sprawdzanie i utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie.

2. Stosowanie sprawdzonych urządzeń. Po wykryciu alkoholu u przechodnia należy używać sprawdzonych i skalibrowanych alkomatów, aby zapewnić dokładne wyniki. Ważne jest regularne sprawdzanie i utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie.

3. Upewnij się, że miejsca, w których przeprowadzane są testy na obecność alkoholu są wyraźnie oznaczone i łatwo dostępne przy wejściu do zakładu.

3. Upewnij się, że miejsca, w których przeprowadzane są testy na obecność alkoholu są wyraźnie oznaczone i łatwo dostępne przy wejściu do zakładu.

3. Upewnij się, że miejsca, w których przeprowadzane są testy na obecność alkoholu są wyraźnie oznaczone i łatwo dostępne przy wejściu do zakładu.

4. Profesjonalny personel: Zatrudnij wykwalifikowany personel do przeprowadzania testów na obecność alkoholu. Osoby te powinny być w stanie zapewnić dokładne i wiarygodne wyniki oraz odpowiednio postępować z uczestnikami.

4. Profesjonalny personel: Zatrudnij wykwalifikowany personel do przeprowadzania testów na obecność alkoholu. Osoby te powinny być w stanie zapewnić dokładne i wiarygodne wyniki oraz odpowiednio postępować z uczestnikami.

4. Profesjonalny personel: Zatrudnij wykwalifikowany personel do przeprowadzania testów na obecność alkoholu. Osoby te powinny być w stanie zapewnić dokładne i wiarygodne wyniki oraz odpowiednio postępować z uczestnikami.

5. Prywatność: Podczas przeprowadzania testów na obecność alkoholu należy szanować prawa i prywatność osób. Upewnij się, że proces jest dyskretny i że zachowana jest godność osób poddawanych testom.

5. Prywatność: Podczas przeprowadzania testów na obecność alkoholu należy szanować prawa i prywatność osób. Upewnij się, że proces jest dyskretny i że zachowana jest godność osób poddawanych testom.

5. Prywatność: Podczas przeprowadzania testów na obecność alkoholu należy szanować prawa i prywatność osób. Upewnij się, że proces jest dyskretny i że zachowana jest godność osób poddawanych testom.

6. Zerowa tolerancja: należy stosować politykę zerowej tolerancji dla alkoholu przy wejściu do obiektu. Oznacza to, że każdy pozytywny wynik testu na obecność alkoholu będzie skutkował odmową wstępu na teren obiektu.

6. Zerowa tolerancja: należy stosować politykę zerowej tolerancji dla alkoholu przy wejściu do obiektu. Oznacza to, że każdy pozytywny wynik testu na obecność alkoholu będzie skutkował odmową wstępu na teren obiektu.

6. Zerowa tolerancja: należy stosować politykę zerowej tolerancji dla alkoholu przy wejściu do obiektu. Oznacza to, że każdy pozytywny wynik testu na obecność alkoholu będzie skutkował odmową wstępu na teren obiektu.

7. Czas na samokontrolę: Daj osobom, które mają wątpliwości co do obecności alkoholu w organizmie, możliwość przeprowadzenia samokontroli przed odmową wstępu do zakładu.

7. Czas na samokontrolę: Daj osobom, które mają wątpliwości co do obecności alkoholu w organizmie, możliwość przeprowadzenia samokontroli przed odmową wstępu do zakładu.

7. Czas na samokontrolę: Daj osobom, które mają wątpliwości co do obecności alkoholu w organizmie, możliwość przeprowadzenia samokontroli przed odmową wstępu do zakładu.

Alkoholtester
Alkoholtester_detekcia_alkoholu_pri_vstupe_na_pracovisko_ Morez

Možnosť prepnutia režimov snímania 1 osoby / viacerých osôb.

Možnosť prepnutia režimov snímania 1 osoby / viacerých osôb.

Možnosť prepnutia režimov snímania 1 osoby / viacerých osôb.

Alkohol tester na rýchlu kontrolu alkoholu v dychu osoby.

Alkohol tester na rýchlu kontrolu alkoholu v dychu osoby.

Alkoholtester
Alkoholtester_detekcia_alkoholu_pri_vstupe_na_pracovisko_ Morez

Možnosť prepnutia režimov snímania 1 osoby / viacerých osôb.

Možnosť prepnutia režimov snímania 1 osoby / viacerých osôb.

Možnosť prepnutia režimov snímania 1 osoby / viacerých osôb.

Alkohol tester na rýchlu kontrolu alkoholu v dychu osoby.

Alkohol tester na rýchlu kontrolu alkoholu v dychu osoby.

previous arrow
next arrow
Kontakt
Skontaktuj się z nami, doradzimy, przygotujemy niezobowiązującą ofertę cenową…